Eestimaal on mitu Suuremõisa-nimelist kohta. Hiiu-Suuremõisa (Dago-Grossenhof) asub Hiiu saare idaosas Pühalepa vallas, Heltermaa sadamasse on siit 6, Kärdlasse 18 ja Hiiessaare lennujaama 16 km. Hiiu-Suuremõisa on üks suurejoonelisemaid barokkstiilis mõisaansambleid Eestimaal. Tänapäeval tegutsevad lossis Hiiumaa ametikool ja Suuremõisa lasteaed-põhikool.

 

 

Lossi lugu

 

Mõisa asutamise aeg ei ole täpselt teada. Hiiumaa Pühalepa ala kuulus keskajal Saksa ordu Liivimaa harule. Suuremõisat on 1519. aastal mainitud Pühalepa ordumõisana.

 

1563. aasta septembris, kui Hiiumaa läks Rootsi võimu alla, jäi mõis Rootsi kuninga valdusse.

17. sajandil on mõisa nimetatud nii Pühalepa mõisaks (Hoff Pöhilepp) kui ka Suuremõisaks (Grossenhof).

Valdav osa Hiiumaast, sh Suuremõisa, oli 17. saj. De la Gardie’de aadliperekonna käes. Pärast Põhjasõda oli siin Vene kroonu rendimõis. 1755–1796 olid omanikeks Stenbockid ning pärast neid Ungern-Sternbergid, kes olid peremeesteks 1796–1919, kuni Eesti Vabariik mõisad võõrandas.

Loss

Mõisa valdused ja kõrvalhooned

Suuremõisa park

Teenijaskond

Suuremõisa omanikud

 

Suuremõisa lossi loo koostamisel on kasutatud C. Russwurmi, P. v. Ungern-Sternbergi, P. Johanseni, J. Maiste trükis avaldatud materjale, K. Hellströmi fotosid ja erakogu materjale mõisa ja pargi ajaloo kohta ning Eesti Ajalooarhiivi, Hiiumaa muuseumi ja Hiiumaa ametikooli fotokogusid.

 

Koostajad: Kristiina Hellström,Vello Kaskor

Fotod: Kristiina Hellström, Katrin Kallaste, Toomas Kokovkin

Mittetulundusühing Suuremõisa Loss | Tel: +372 513 6269 | E-post: mty-juhatus@hak.edu.ee
Download Joomla Templates